ADAMÍK, P. Experimentální stanovení tuhosti nýtových spojů a jejich modelování metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Klement, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Juračka, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 26098