ZABLATZKÝ, J. Vliv modifikace spektra zatížení na šíření trhliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondrák, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Slavík, Svatomír

Navrhovaná známka

eVSKP id 26097