DVOŘÁK, J. Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Střelice - Moravský Krumlov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruzíková, Miroslava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šiške, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 59004