NEUBAUEROVÁ, A. Možnosti zlepšování užitných vlastností pórobetonu pro nízkoenergetické budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kulísek, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing.Oldřich Dobrý, CSc.

Navrhovaná známka

eVSKP id 59017