ČEČOTKOVÁ, K. Zaměření pro tvorbu účelové mapy zóny ke kontrole v lokalitě Brno park Kraví hora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Foral, Jakub

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Knězek, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 59020