DUBINA, R. Nelineární analýza únosnosti železobetonové základové patky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Eliáš, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Václav,, Veselý

Navrhovaná známka

eVSKP id 59023