VOTAVA, P. Slinovací aktivita živců a jejich alternativ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štubňa,, Igor

Navrhovaná známka

eVSKP id 59036