KERŠNER, Š. Metodika posuzování mrazuvzdornosti cihlářských střepů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Skotal, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 59033