ŠUBA, D. Revitalizace toků rybími přechody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Milerski, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Princ, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 59047