BIELESCH, P. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavačka, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dostálová, Darina

Navrhovaná známka

eVSKP id 59043