ŠTAFFA, J. Kvalifikační předpoklady veřejných zakázek na stavební práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Witala,, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 59053