HŮLKOVÁ, M. Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Tichá, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Podhrázská,, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 59079