ŠPLÍCHALOVÁ, R. Školní atlasy pro slabozraké [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Plánka, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fuxová, Dana

Navrhovaná známka

eVSKP id 59085