KOLKOVÁ, N. Využití geosyntetik v silničním stavitelství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Stehlík, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hýzl,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59144