SKLENÁŘOVÁ, L. Rodinný dům v obci Bohdalec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalivoda, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 59151