LANGROVÁ, P. Stavebně technologická studie nástavby Městského úřadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 59156