HOKEŠ, F. Podrobná analýza složitých konstrukčních detailů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kala, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hradil,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59125