ČERNÍKOVÁ, E. Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Třasoňová, Pavla

Navrhovaná známka

eVSKP id 59196