ŠKRABAL, J. Napřímení silnice II/432 na úseku Roštín - Těšánky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosňovský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krčmová, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 59192