KOŠULIČOVÁ, J. Rodinný dům v Čejči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matoušková, Ilona

Navrhovaná známka

eVSKP id 59190