STRNADOVÁ, L. Stavebně technologické řešení obvodového pláště přístavby firmy GUVEX v Lanškrouně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohapl, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Valenta, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 59172