MAN, O. Aplikace metody difrakce zpětně odražených elektronů v materiálovém inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Švejcar, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vodárek, Vlastimil

Navrhovaná známka

Svoboda, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 30177