PODOLNÍK, A. Měření dynamických parametrů součástí kolejového roštu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smutný, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tomandl, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 59205