VOSTŘELOVÁ, J. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Winklerová, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

ing.Monika Adamová

Navrhovaná známka

eVSKP id 59224