INWALD, T. Tělocvična ve Šlapanicích - technologická etapa hrubá stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka Laura

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 59235