HRADILOVÁ, I. Využití metody EIS pro stanovení vývoje stavu sedimentů v klidné kapalině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Špano, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vachovec, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 59282