BUDZELOVÁ, T. Rodinný dům v Olbramicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Krupicová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sobotka, Jindřich

Navrhovaná známka

eVSKP id 59240