STLOUKAL, O. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazánek, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Poláček, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 59246