PTÁČEK, L. Rodinný dům s kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Struhala, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 59260