KONEČNÝ, J. Analýza nákladů rodinného domu při stavbě "na klíč" a investorským způsobem výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 59269