JÁNSKÝ, J. Delay Difference Equations and Their Applications [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čermák, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hilscher, Roman Šimon

Navrhovaná známka

Čermák, Libor

Navrhovaná známka

eVSKP id 30838