CHYTIL, J. Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Láník, Jaromír

Navrhovaná známka

eVSKP id 59321