NETUŠILOVÁ, T. Možnosti ekonomického zvýhodnění liniových staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Studený, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 59308