CHALUPA, V. Obloukové zastřešení víceúčelové haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Röder, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hron, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 59382