ČEJKA, T. Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Navrhovaná známka

Vlček, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mléčka, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 59397