ŠILAROVÁ, G. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kozumplíková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 59365