FARKASOVÁ, Z. Statická analýza obloukové mostní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradil, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zídek,, Rostislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 59373