REHÁK, M. Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtová, Lea

Navrhovaná známka

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šuhajdová, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 59379