HUDÁKOVÁ, K. Design teleskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B. Jedná se o kompozičně provázaný celek, kdy určující a výchozí válcový tubus vlastního teleskopu je ukotven na striktně geometricky vybudované montáži, která vyrůstá z logicky kruhové základny. Hliníkové účko montáže je vyztuženo lemy, které jsou tvarově charakteristické a ve spodní přední části tvoří čelo, s otvorem pro snadné uchopení při sestavování, rozebírání a přenášení přístroje. Kompaktní jednota členité sestavy je podpořena monochromatickou barevností, bílá verze má své samozřejmé opodstatnění při noční manipulaci s přístrojem. Oceňuji technicistně neokázalý výraz teleskopu, který je v souladu s funkcí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Paliatka, Peter

Diplomantka sa rozhodla pre racionalnu a overenu koncepciu stojanu s Dobsonovou montazou.Dizajn svojho projektu postavila na prisnej geometrii,konecny vysledok posobi presvedcivo a kultivovane,tvar podporuje funkciu,prezentuje dizajn vyrobku s vlastnostami ako je presnost,technologicka dokonalost,spolahlivost,vysoka cena a jedinecnost.Jej dizajn ma ale aj malu minusku ,hned v zaciatku sa vzdala experimentu volbou konzervativnej cesty .V analyze dizajnu prezentuje progresivnejsie riesenia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26452