ŠERÁK, P. Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bednář, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Maroš, Bohumil

Navrhovaná známka

eVSKP id 15497