KUNSTOVÁ, I. Využití ratingu a nástrojů umělé inteligence v rozhodování podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Rais, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 29216