ŠIMKO, D. Zabezpečení a architektura správce IPTV vysílání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radim

I přes vyšší náročnost zadání se student vypořádal se zadáním na velice dobré úrovni. Oceňuji zejména velice kvalitní návrh architektury systému a jak se student v problematice po roce řešení orientuje. Student nad rámec svých poviností rozšířil zadání i o implementaci IPTV serveru, se kterou aplikace komunikuje. Celý systém je opatřen testy, které zvyšují kvalitu systému. Vytknul bych v několika případech neformálních označení systémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Pfeifer, Václav

Student měl za úkol vytvořit aplikaci IPTV manažera a ti se mu v celém rozsahu zadání povedlo. Dále vytvořil testovací aplikaci IPTV server, kterou využíval pro testovací účely. Koncept manažera je založen na moderní třívrstvé struktuře. Vzhledem k vysoké odborné urovni práce a funkční aplikaci IPTV manžera navrhuji klasifikovat práci jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20 Splnil v celém rozsahu
Odborná úroveň práce A 50/50 Práce je na velmi vysoké odborné úrovni. Student využívá moderní metody a techniky při naávrhu a realizaci IPTV manažera.
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20 Student prezentuje výsledky přehlednou formou. Problémy jsou řádně diskutovány a vyhodnoceny.
Formální zpracování práce C 7/10 Ačkoliv je práce na dobré formální úrovni, student se nevyhnul využívání nespisovných výrazů jako např. "nejmocnější" apod.. Dále student občas využívá slangové výrazy jako "rollbacknout" nebo "deployem"
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 14280