DOBŠÁK, P. Studium slinování nanočásticových keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Cihlář, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hanykýř, Vladimír

Navrhovaná známka

Havlica, Jaromír

Navrhovaná známka

Šída, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 29959