ŠNÉDAR, M. Rodinný dům s copycentrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zemánek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 59415