ŠTEKL, M. Vliv uložení jamky totální endoprotézy na mechanické vlastnosti kyčelního spojení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horyl, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 29993