JÁNSKÝ, P. Coulombovské interakce v elektronových svazcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lencová, Bohumila

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janík,, Ján

Navrhovaná známka

Kolařík,, Robert

Navrhovaná známka

eVSKP id 29991