DOLEŽALOVÁ, E. Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 30294