BOUDYŠOVÁ, H. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Moudrý, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mazánek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 59407