BOHUTÍNSKÝ, Z. vytápění polyfunkčního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Wierzbická, Helena

Navrhovaná známka

eVSKP id 59401