PETR, R. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šagát, Erik

Navrhovaná známka

eVSKP id 59434